PSEW: atom nie może odwracać uwagi od OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apelując aby nie tracić z oczu konieczności rozwoju energetyki odnawialnej, zwraca uwagę że do 2010 r. nie udało się w naszym kraju zrealizować założeń dotyczących osiągnięcia 7,5 proc. udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii elektrycznej brutto.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że nawet wybudowanie elektrowni jądrowej nie zaspokoi rosnącego zapotrzebowania na energię w Polsce i z tego względu nasz kraj musi wspierać także rozwój energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to zrealizować cele na 2020 r. wynikające z dyrektywy unijnej (2009/28/EC) oraz Krajowego Planu Działania.
Polska musi zintensyfikować działania wspierające również odnawialne źródła energii.

To szansa, żeby produkować tanią, czystą i bezpieczną energię – mówi Michał Prażyński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zielona energia wymaga wsparcia rządu i stabilnego systemu prawnego, który zagwarantuje inwestorom stałe warunki prowadzenia działalności, niezbędne do podjęcia nowych inwestycji. Dlatego apelujemy do polskich władz o powołanie rządowego pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii, który będzie wspierał rozwój zielonych źródeł energii – mówi Michał Prażyński.

Wspieranie energii ze źródeł odnawialnych zajmuje coraz ważniejsze miejsce w pracach Komisji Europejskiej. Nowy pakiet infrastrukturalny opracowywany przez Unię Europejską kładzie szczególny nacisk na rozwój sieci na potrzeby źródeł odnawialnych, w tym elektrowni wiatrowych i energii słonecznej. Planowane jest budowanie "elektrycznych autostrad" – electricity highways w celu doprowadzenia energii elektrycznej z farm wiatrowych na Morzu Północnym i Bałtyku do centrów przemysłowych. Unia Europejska przewiduje dofinansowanie dla rozwoju sieci dla tych celów na poziomie 100 mld euro – mówi prof. Władysław Mielczarski, Europejski Koordynator ds. Połączeń Transgranicznych.

Za alternatywę trudno uznać budowę elektrowni j adrowej. Energetyka jądrowa jest droga i zupełnie niepotrzebna – mówi Robert Cyglicki, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Istnieje wiele innych sposobów na produkcję energii i zapewnienie nam bezpieczeństwa energetycznego. Przede wszystkim należy postawić na odnawialne źródła energii, obiecujące są na przykład możliwości produkcji energii wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego. Co ważne, energetyka odnawialna generuje znacznie więcej miejsc pracy niż energetyka jądrowa, a przy jej wykorzystaniu nie powstaje problem odpadów radioaktywnych – dodaje Robert Cyglicki.

Źródło:cire.pl