Raport o pyłach radioaktywnych nad Polską 23.03.2011

Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 23.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 23-25.03.2011

Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna:

Aktualna mapa synoptyczna

Sytuacja baryczna w Europie w dniach 23-25.03.2011

23.03.2011

Polska pozostanie w zasięgu wyżu z centrum nad Morzem Północnym. Napływać będzie chłodniejsze powietrze polarno-morskie z północnego-zachodu, znad Morza Północnego i z rejonu północnego Atlantyku ( na południe od Islandii).

24.03.2011

Wyż znad zachodniej Europy sięgający nad Polskę będzie słabł i od północnego wschodu nad Polskę zacznie nasuwać się zatoka niżowa związana z niżem z ośrodkiem nad Rosją i wtórnym w rejonie Zatoki Fińskiej. Nadal napływać będzie powietrze polarno-morskie z północnego-zachodu, ale stopniowo cyrkulacja zmieniać się będzie na północną, sprowadzającą do nas zimne powietrze z północy kontynentu. W górnych warstwach atmosfery cyrkulacja będzie północna, a także północno-zachodnia, która może sprowadzać powietrze z rejonu Islandii.

25.03.2011

Polska pozostanie na skraju niżu znad północno-wschodniej Europy, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego. W górnych warstwach atmosfery cyrkulacja będzie przeważnie północno-zachodnia i nadal może sprowadzać powietrze z rejonu Islandii.

 

Informacja o stopniu skażenia od 22 do 23 marca 2011 r.

Aktualne wartości pomiarów radioaktywności zmierzone na stacjach IMGW mieszczą się w ramach poziomu dotychczas mierzonego tła.

 

Pomiary obejmują:

– ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma i aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych;
– pomiar aktywności całkowitej beta w próbach dobowych i miesięcznych oraz opadu całkowitego i zawartości Cs-137 i Sr-90 w próbach miesięcznych.

 

Pomiary radioaktywności są prowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

UWAGA:

W celu otrzymania pełnej i oficjalnej sytuacji radiologicznej kraju należy skierować się na stronę internetową Państwowej Agencji Atomistyki (http://www.paa.gov.pl ) a w przypadku każdych innych zdarzeń radiacyjnych jak podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia należy kontaktować się z

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych.  Telefon: 22 194 30 lub  22 621 02 56,

Fax: 22 695 98 55 lub  22 621 02 63

mail: cezar@paa.gov.pl

 

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem IMGW jako źródła informacji.

Więcej informacji pogodowych

www.pogodynka.pl

 

Źródło: IMGW