RDLP Białystok odpowiada na zarzuty Greenpeace

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku nie może pozostać obojętna na mylące opinię społeczną informacje dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, ukazujące się ostatnio w prasie oraz na stronach internetowych Greenpeace. W odniesieniu do tych materiałów przedstawiamy informacje wynikające z faktów i dokumentów.

RDLP Białystok odpowiada na zarzuty Greenpeace

Zdjęcia i opisy przedstawiane aktualnie na stronie internetowej Greenpeace oraz w dodatku Gazety Wyborczej pokazują jedną z powierzchni w oddziale 81c b, na której w czwartym kwartale 2010 roku oraz na przełomie stycznia i lutego br. został wykonany, zgodnie z obowiązującym planem urządzenia lasu, zabieg hodowlano-ochronny.

W jego efekcie poprawią się warunki wzrostu i rozwoju pozostałych drzew. Zmniejszy się również konkurencja między drzewami o światło, składniki pokarmowe i wodę. Po przeprowadzeniu zabiegów hodowlanych powstaną warunki do zwiększenia bioróżnorodności, w efekcie mogą znaleźć tam warunki do rozwoju tak rzadkie gatunki jak lilia złotogłów czy storczyki. Polepszą się też warunki życia innych cennych zwierząt m.in. orlika krzykliwego czy wielu motyli.

Zabieg hodowlany w Oddziale 81c b był zaplanowany tak, aby nie wycinać cennych, starych drzew. Polegał on na tym, że w przerzedzeniach drzewostanu leśnicy wyznaczyli do pozyskania tylko te drzewa, które mają mniej niż sto lat. W ten sposób podczas zabiegu pozyskano cienkie świerki i graby oraz 86-letnie świerki, brzozy i sosny. Na powierzchni pozostawiono do naturalnego rozkładu, leżący tam od 15 lat, powalony wiatrem dąb. Z przeprowadzonego zabiegu hodowlanego skorzystali lokalni mieszkańcy okolicznych gospodarstw, którzy mogli pozyskać i zgromadzić w stosach gałęzie na opał.

Jednoznacznie stwierdzamy, że drewno w Puszczy Białowieskiej jest pozyskiwane bez naruszenia obowiązującego prawa, wyłącznie w sposób i w ilości zgodnej z zatwierdzonymi przez Ministra Środowiska planami urządzenia lasu, jak również dodatkowymi dokumentami wprowadzającymi nadzwyczajne ograniczenia w gospodarce leśnej.

Na terenie 3 nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej wprowadzono ograniczenia gospodarki leśnej. Przede wszystkim wyłączono z pozyskania cenne typy siedliskowe lasu oraz obszary zidentyfikowane jako miejsca występowania chrząszczy związanych z martwym drewnem (saproksyliczne). Ponadto już od 1998 r., obowiązywał leśników zakaz cięć w drzewostanach ponadstuletnich oraz zakaz usuwania drzew martwych i dziuplastych.

Źródło: http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/rdlp-bialystok-odpowiada-na-zarzuty-greenpeace