Sejm wyrzucił miliardy złotych w błoto

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, Posłowie wyjątkowo zgodnie i "lekką ręką" przyjęli w II czytaniu, bez jakichkolwiek poprawek, ustawę o efektywności energetycznej. Oznacza to jej przyjęcie również w III czytaniu  kiedy nie ma już możliwości wprowadzania poprawek. W zaakceptowanym brzmieniu ustawa pozwala państwu na marnowanie publicznych pieniędzy.

Gdyby znalazł się w niej zapis o obowiązku corocznej oszczędności energii o 1% w jednostkach sektora publicznego, państwo mogłoby zaoszczędzić blisko 6 miliardów  złotych na rachunkach za energię rocznie.

Ustawa zobowiązuje producentów, dystrybutorów i użytkowników energii do zwiększenia efektywności energetycznej łącznie o 9% do roku 2016. Obowiązek ten nie dotyczy jednak sektora publicznego, gdyż w opinii naszych władz administracji nie stać na oszczędności! Administracja przez kolejne lata będzie mogła opłacać niekontrolowanie wysokie rachunki za energię z pieniędzy podatników.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że tzw. „obowiązek 1%” (obowiązek corocznej oszczędności energii o 1% w jednostkach sektora publicznego) będzie kosztować budżet państwa 1 miliard 700 milionów złotych w czasie trwania ustawy (do 2016 roku). Jednak, szacunki te uwzględniały jedynie najdroższe inwestycje i to przy założeniu, że wszystkie musiałyby  być wykonane. Jak wskazują doświadczenia Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) można zwiększyć efektywność energetyczną o 5-10% w gminach bez ponoszenia żadnych lub nieznacznych kosztów (zmiana nawyków czy wymiana oświetlenia na energooszczędne itp.).

Według wyliczeń ekspertów z FEWE, 1% kosztowałby budżet państwa od 219 do 694 milionów złotych w zależności od tego, czy administracja zdecydowałaby się na kosztowne inwestycje (np. termomodernizację), czy jedynie na drobne zmiany. Wszystkie te wydatki można byłoby sfinansować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, np. przy wsparciu firm usług energetycznych typu ESCO. Oznacza to, że budżet państwa nie wydałby nawet złotówki! Uzyskałby natomiast korzyści, dzięki zmniejszeniu wydatków na energię.

Zdaniem dr. hab. Zbigniewa Karaczuna, eksperta Koalicji Klimatycznej, korzyści dla finansów publicznych byłyby wymierne. Zaoszczędzono by 90 milionów złotych na rachunkach za energię rocznie, a budżet wzbogaciłby się o dodatkowe dochody z podatku CIT i VAT, uzyskane ze wzrostu zakupu usług i towarów związanych z wprowadzaniem rozwiązań energooszczędnych. Licząc w sposób skumulowany tylko oszczędności na rachunkach za energię przez minimum 15 lat (czas żywotności wprowadzanych rozwiązań), budżety państwa i samorządów zaoszczędziłyby 5 miliardów 850 milionów złotych.

„Polska blokuje unijne decyzje w sprawie działań na rzecz klimatu tłumacząc się zbyt wysokimi kosztami dla gospodarki, a kiedy ma możliwość działać za darmo – nie korzysta z niej. Efektywność energetyczna to czysty zysk. Zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, prowadzi do obniżenia rachunków za elektryczność i ogrzewanie i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.” – komentuje Karaczun. „Aby jednak poprawiać efektywność energetyczną konieczne są dobre podstawy prawne. Bez odpowiednich zapisów, będzie to niemożliwe, a pieniądze podatników będą lądować w błocie.”

Źródło: koalicjaklimatyczna.org