Strona główna » Posts tagged with » ochrona klimatu

Aerozol czarnego węgla i ozon wpływają na klimat

Aerozol czarnego węgla i ozon wpływają na klimat

Na tempo i kierunek zmian klimatycznych wpływ ma nie tylko dwutlenek węgla. Istotne są także inne substancje np. aerozole czarnego węgla i ozon. Met Office, brytyjska instytucja badawcza zajmująca się modelowaniem klimatycznym, w swoich analizach uwzględnia różnorodne procesy zachodzące w systemie ziemskim. Ich zrozumienie może pomóc w zaplanowaniu odpowiedniej polityki mitygacyjnej. 

Europejskie lasy mogą pomóc

Europejskie lasy mogą pomóc

Komitety Copa-Cogeca wezwały podczas seminarium zorganizowanego pod koniec lutego do wzmocnienia politycznych ram dotyczących lasów, podkreślając korzyści lasów i drewna w walce ze zmianami klimatu oraz w realizacji celów UE w zakresie odnawialnej energii. Podczas tego seminarium przedstawiono również broszurę podkreślającą międzynarodowy rok lasów.

Sejm wyrzucił miliardy złotych w błoto

Sejm wyrzucił miliardy złotych w błoto

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, Posłowie wyjątkowo zgodnie i "lekką ręką" przyjęli w II czytaniu, bez jakichkolwiek poprawek, ustawę o efektywności energetycznej. Oznacza to jej przyjęcie również w III czytaniu  kiedy nie ma już możliwości wprowadzania poprawek. W zaakceptowanym brzmieniu ustawa pozwala państwu na marnowanie publicznych pieniędzy.

Czy bieda może być dobra dla człowieka i przyrody?

Czy bieda może być dobra dla człowieka i przyrody?

Wiele wskazuje na to, że bogactwo nie służy przyrodzie. Widzimy to, analizując ślad ekologiczny poszczególnych państw. Generalnie tam, gdzie jest bieda, ludzie w relatywnie mniejszym stopniu obciążają środowisko.