SEMINARIUM „ROZWÓJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”

SEMINARIUM

„ROZWÓJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 – TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII”

 

9 LUTEGO 2012 R., GODZ. 16:00 – 18:00

Szkoła Podstawowa w Łukowej

 

ORGANIZATORZY

–        ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.

–        URZĄD GMINY I MIASTA CHĘCINY

 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM

16:00 – 16:30

Część I

Moderator: Tomasz Węgrzyn, Sołtys Wsi Łęki Dukielskie

„Prawne aspekty lokalizacji farm wiatrowych”, Paweł Konieczny, Green Power Development Sp. z o.o.

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 17:30

Część II

„Wyzwania i  potencjalne zagrożenia związane z budową i eksploatacją farmy wiatrowej – studium przypadku”, Tomasz Węgrzyn, sołtys wsi Łęki Dukielskie

17:30 – 18:00 Dyskusja

Moderator: Tomasz Węgrzyn, Sołtys Wsi  Łęki Dukielskie

Źródło: checiny.pl

fot. Anna Benicewicz-Miazga