Sieci usprawniające na wydanie środków unijnych

W najbliższym tygodniu (7-14 lutego 2011 r.) odbędą się pierwsze spotkania grup roboczych, które zostały powołane i działają w ramach krajowej sieci organów zarządzania środowiskowego „Partnerstwo: Środowiskowo dla Rozwoju".

Celem utworzenia sieci jest usprawnienie wydatkowania środków unijnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Kluczowym aspektem jest więc inspirowanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami wdrażającymi fundusze UE do integrowania wymiaru środowiskowego w ramach realizacji polityki spójności UE.

Spotkania zaplanowano:
 

  • I.  GRUPA Oceny Oddziaływania na Środowisko – 7 lutego 2011 r. – Agenda spotkania
  • II. GRUPA Gospodarka Odpadami – 8 lutego 2011 r. – Agenda spotkania
  • III. GRUPA Gospodarka Wodno-Ściekowa – 9 lutego 2011 r. – Agenda spotkania
  • IV.GRUPA Nowa perspektywa finansowa – 10 lutego 2011 r. – Agenda spotkania
  • V. GRUPA Problemy wdrażania programów operacyjnych – 11 lutego 2011 r. – Agenda spotkania
  • VI. GRUPA Ochrona powietrza oraz energetyka – 14 lutego 2011 r. – Agenda spotkania

W spotkaniach udział wezmą przedstawiciele instytucji tworzących sieci, a w tym: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Urzędów Marszałkowskich, Komisji Europejskiej i organizacji pozarządowych.

Prace grup roboczych mają opierać się na opracowywaniu nowych wytycznych, metodologii, zaleceń, stanowisk, procedur, a także najlepszych praktyk, leżących w kompetencjach danej grupy.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, bipgdos.mos.gov.pl