Światowy Dzień Rybołówstwa

Obchodzony dziś Światowy Dzień Rybołówstwa to międzynarodowe święto ryb i wszystkich ludzi z nimi związanych. Tegoroczne obchody są wyjątkowe – zbiegają się w czasie z zakończeniem prac nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb). Nowa polityka, która obowiązywać będzie przez najbliższe 10 lat daje ostatnią szansę na odbudowę zasobów– podkreśla organizacja ekologiczna WWF Polska.

 

Światowy Dzień Rybołówstwa został ustanowiony przez Światową Konferencję ds. Rybołówstwa w 1984 roku, aby uświadomić ludziom, że zasoby naszych wód są ograniczone i tylko dzięki ich wykorzystaniu w sposób zrównoważonemu będziemy mogli w przyszłości łowić ryby. Przełowienie, czyli nadmierna eksploatacja zasobów morskich, dotyczy aż 75% stad Morza Śródziemnego i  39% zasobów rybnych z rejonu Północnowschodniego Atlantyku. Dzięki kwotom połowowym ustanowionym na odpowiednim poziomie stan zasobów w Bałtyku uległ ostatnio poprawie. Niestety, nadal  3 spośród 7 zbadanych stad ryb jest przełowionych, a wśród zagrożonych gatunków ryb znalazł się min. dorsz ze stada zachodniego. Według organizacji ekologicznej WWF Polska nowa WPRyb to ostatnia szansa na  odbudowę zasobów ryb.

 

Po przeszło trzech latach wytężonych prac i dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami osiągnięto kompromis w sprawie ostatecznego kształtu zreformowanej  WPRyb – mówi Piotr Prędki z WWF Polska. – Pomimo, że nie wszystkie, postulowane przez WWF i inne organizacje, prośrodowiskowe zmiany w polityce rybołówstwa znalazły się ostatecznej jej wersji, nowa WPRyb daje nadzieję na obudowę zasobów i zapewnienie ekonomicznej stabilności dla sektora.

 

W nowej polityce plany wieloletnie staną się głównym narzędziem zarządzania rybołówstwem.Wiele przykładów – także z naszego bałtyckiego podwórka  – pokazuje, że plany wieloletnie pozwalają nie tylko na odbudowę ale i utrzymanie populacji danego gatunku oraz zysków ekonomicznych dla sektora rybołówstwa na stabilnym poziomie. Aby zagwarantować, że plany są dostosowane do lokalnych warunków będą one tworzone przy współudziale wszystkich zainteresowanych danym rybołówstwem stron.

 

Osiągnięcie kompromisu w sprawie kształtu nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa to tylko jeden z ważnych kroków na rzecz odbudowy stad ryb – dodaje Prędki – Aby polityka działała sprawnie konieczne jest jej sprawna implementacja na poziomie państw członkowskich oraz ostateczne decyzje dotyczące kształtu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, który ma wspierać realizację celów postawionych we Wspólnej Polityce Rybołówstwa.

 

Dzięki wdrożeniu przepisów WPRyb na poziomie krajowym możliwe będzie ograniczenie przełowienia co pozwoli na: zmniejszenie ryzyka załamania się populacji ryb poławianych komercyjnie, zwiększenie opłacalności i wydajności floty rybackiej, zmniejszenie emisji CO2 i zużycia paliwa oraz dostarczanie konsumentowi ryb i produktów rybnych lepszej jakości, pochodzących ze zrównoważonych łowisk. Walka z przełowieniem oznacza także zmniejszenie negatywnego wpływu  rybołówstwa na zagrożone gatunki, takie jak delfiny i koralowce, a dodatkowo pomoże osiągnąć do 2020 roku dobry stan środowiska mórz i oceanów, wymagany przez Ramową Dyrektywę ws. Strategii Morskiej.

 

Sprawdź, jak Ty możesz pomóc zagrożonym gatunkom ryb.

 

 

 

Więcej informacji:

Piotr Prędki, WWF Polska, tel. 608633319, ppredki@wwf.pl

 Atlantic salmon, Canada wwf