Szkolenie „Na szlaku Natura 2000”

logo

Zaproszenie Na szlaku natura 2000 wzór

Program szkolenia Na szlaku natura 2000

Formularz zgłoszeniowy Na szlaku Natura 2000

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu szkoleń „Na szlaku Natura 2000”

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu? Jak tworzyć oferty mobilizując do tego społeczności lokalne?

Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać podczas realizacji szkoleń:

Na szlaku Natura 2000

Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy.

Praca odbywać się będzie w trakcie 8 ponadregionalnych szkoleń , w których uczestnicy będą na bieżąco pracować nad mapami zasobów i potrzeb jako narzędzia mobilizującego społeczność do działania na rzecz rozwoju obszarów Natura 2000, a także ofertami wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by wpisywały się w lokalne i regionalne strategie rozwoju i tworzyły atrakcyjne oferty turystyczne.

Wsparciem dla szkoleń ponadregionalnych będą szkolenia w regionach przeznaczone dla najbardziej zainteresowanych uczestników i społeczności lokalnych tych obszarów, wypracowujące konkretne produkty m.in: strategie informacyjno-edukacyjne promujące walory przyrodnicze i turystyczne, strategie aktywizowania społeczności lokalnych do działania na rzecz Natury 2000, tworzenia usług i produktów opartych o walory przyrodnicze, uwzględniania wymienionych działań w strategiach rozwoju regionu i gminy.