V edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

25 października 2012 r.

Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, WARSZAWA

25 października 2012 r. odbędzie się piąta już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z autorytetami oraz z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie.

Główne zagadnienia konferencji:

 • Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych
 • Proces inwestycyjny w biogazownie rolnicze krok po kroku
 • Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych
 • Biogazowe agregaty kogeneracyjne
 • Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox
 • Surowce do produkcji biogazu i wykorzystania agrobiomasy
 • Wpływ serwisowania biogazowni na efektywność jej funkcjonowania
 • Charakterystyka istniejącej biogazowni

Konferencję kierujemy do:

 • inwestorów poszukujących informacji na temat możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności
 • przedstawicieli samorządów lokalnych
 • dostawców rozwiązań technologicznych dla energetyki
 • dostawców technologii oraz surowców dla biogazowni
 • kancelarii prawnych, firm konsultingowych obsługujących przedsiębiorstwa z n/w branż
 • oraz do przedsiębiorstw z branży:
 • energetycznej: elektrownie, elektrociepłownie
 • spożywczej
 • papierniczej
 • farmaceutycznej i kosmetycznej
 • szczególnie do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników i specjalistów z następujących departamentów: inwestycji, produkcji wytwarzania, ochrony środowiska, strategii i rozwoju, technicznego, eksploatacyjnego, energetycznego, prawnego.


cena:
100 zł + VAT przy zgłoszeniu do 12 października 2012 r.
150 zł + VAT przy zgłoszeniu po 12 października 2012 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji, prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93, e-mail: biuro@progressgroup.pl

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w Konferencji w charakterze SPONSORA prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 750 25 93 lub adresem mailowym biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl