V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej Kraków, 18 kwietnia 2012r. Mieszkalnictwo czeka na Słońce!

Polska wg prognoz KPD w 2020r. będzie na 5 miejscu pod  względem wykorzystania energii słonecznej w całej Europie, obecnie rynek kolektorów słonecznych w Polsce bardzo prężnie rozwija się z tempem wzrostu ponad 30%. Jako jeden z niewielu krajów europejskich w 2011r. pomimo ogólnoeuropejskiego kryzysu, w Polsce zanotowano wzrost sprzedaży instalacji słonecznych. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat, polski rynek instalacji słonecznych odnotował 20-krotny wzrost sprzedazy, w tym w czasie w Polsce powstało ponad 75 firm oferujących ponad 400 rodzajów kolektorów słonecznych.

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprasza do udziału w piątym Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej (poprzednie edycje: 2008, 2009, 2010, 2011 ), tym razem Forum odbędzie się w Krakowie w dniu 18 kwietnia. Forum, tak jak w ubiegłych latach – towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Forum jest największą konferencją w Polsce adresowaną wyłącznie dla sektora energetyki słonecznej termicznej: instalatorów, producentów, dystrybutorów urządzeń, architektów, projektantów przedstawicieli nauki, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i innych.

Forum stanowi dla osób z branży świetną okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jak co roku gośćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk międzynarodowych, np. Europejska Federacja Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, Międzynarodowa Agencja Energii, Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites.

Tematyka Forum’2012 będzie dotyczyć rozwoju rynku kolektorów słonecznych, aspektów technicznych wykorzystania energii słonecznej w mieszkalnictwie oraz kwestii prawnych związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii i szkoleniach i certyfikacji instalatorów kolektorów słonecznych  oraz  zagadnieniach wsparcia sektora w następnym okresie programowania na lata 2014 -2020.

Jak co roku końcowym elementem  Forum będzie panel dyskusyjny. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki , Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Źródło:solarforum.ieo.pl

fot: sxc.hu