Warsztaty na temat energetyki przyjaznej środowisku.

 
                                 Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Wielkopolski oraz Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią
zapraszają do udziału w
warsztatach szkoleniowo-informacyjnych na temat energetyki przyjaznej środowisku


które odbędą się
            w dniu 16 lutego 2012 r. w godz. 10.00-15.30
            w Centrum Konferencyjnym POLSKA 13
            Poznań  ul. Polska 13

Warsztaty są elementem realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju przedsięwzięcia pod nazwą
„Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z tematyką energetyki przyjaznej środowisku oraz pokazanie praktycznych możliwości rozwoju tego sektora w województwie wielkopolskim. Podstawę do szerokiej dyskusji stanowić będą prezentacje dotyczące problematyki zarówno regionalnej,
jak i ogólnokrajowej, w kontekście zobowiązań unijnych.

    Dyskusja zostanie przeprowadzona taką metodą, aby każdy mógł zabrać głos.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z ulotkami oraz publikacjami, wydanymi w ramach projektu przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej.
Otwarta zostanie również mikro wystawa plakatów tematycznych.

    Wyniki dyskusji wraz z całym dorobkiem projektu zostaną zebrane i przedstawione władzom wojewódzkim, tak by mogły być wykorzystane w pracach programowych związanych z przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.02.2012 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:
mkolowski@waze.pl lub jerzyju@op.pl  z dopiskiem w temacie „warsztaty z energią”.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej