Rozwiązanie na komunalne problemy

Mieszkańcy 20 lubelskich gmin i miast: Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Parczewa i Terespola w 2014 roku zyskają nowoczesny system gospodarowania odpadów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców skorzysta z dobrodziejstw nowoczesnej technologii, a region wzbogaci się o dodatkową 0,7-megawatową elektrownię wytwarzającą energię elektryczną z odpadów, których strumień oszacowano na ok. 55 tys. ton rocznie.

„System ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ łączy gospodarkę wodno-sciekową, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz produkcję energii elektrycznej"  powiedziała Małgorzata Skucha – z-ca prezesa Zarządu NFOŚiGW, która 16 marca br. podpisała umowę z Zygmuntem Królem – prezesem spółki WOD-KAN na wsparcie przedsięwzięcia pożyczką w wysokości 17 mln zł. Projekt zakłada utylizację odpadów nowoczesnymi metodami, pozwalającymi także na maksymalnie wykorzystanie zgromadzonej w nich energii.  Posłuży temu technologia obróbki odpadów biodegradowalnych poddawanych suchej fermentacji, w wyniku której wytworzony zostanie biogaz – paliwo do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie dwa strumienie odpadów zostaną wykorzystane do wytwarzania kompostu oraz produkcji energii. Na składowisko trafią tylko odpady balastowe i stabilizaty nieprzydatne w dalszej produkcji.

Pożyczkobiorca ubiegając się o pożyczkę w NFOŚiGW uzyskał potwierdzenie przyznania znacznego dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach POIiŚ – oś priorytetowa II działanie 2.1. "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".

Źródło: EkoNews