Ogólnopolskie Warsztaty z Energetyki Odnawialnej

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu edukacyjnego nt. odnawialnych źródeł energii (OZE) finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje bezpłatne warsztaty nt. OZE na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowej.
 

Celem jednodniowych bezpłatnych warsztatów jest zapoznanie się z zaletami i zagrożeniami stojącymi za różnymi sposobami pozyskiwania energii. W trakcie warsztatów omawiane są poszczególne źródła energii odnawialnej: energia wiatru, słońca, wody, geotermia i biomasa. Przewidziana jest także debata na temat ewentualnych zagadnień związanych z tematyką OZE, które byłyby ważne z punktu widzenia lokalnej specyfiki i uwarunkowań, czy też problemów związanych z konkretnymi inwestycjami.

Warsztaty przeznaczone są dla społeczności lokalnych, głównie pracowników pionu administracyjnego i grup decyzyjnych w zakresie planowania strategii rozwoju gmin, jak również sołtysów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców itp. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny z użyciem zestawu edukacyjnego prezentującego odnawialne źródła energii (turbiny wiatrowej, ogniwa słonecznego, itp.).

Więcej informacji na stronie www.zielonytelefon.eco.pl oraz pod numerem telefonu 12 631 57 31

zielony_telefon_oze

Projekt jest częścią kampanii informacyjnej pt. „Energia odnawialna jest wśród nas”, która ma na celu uczulenie społeczeństwa na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Centrum Informacji o Środowisku w grudniu 2010 r. objęło patronat nad tą kampanią.

Źródło: ekoportal.gov.pl