„Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki”, Warszawa, 26.10.2011r.

Zapraszamy do udziału w konferencji – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki, która odbędzie się 26 października o godz. 12:00 podczas targów RENEXPO, przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.  Celem konferencji jest nie tylko inauguracja działań ZP FEO – zaprezentowanie misji i priorytetów działalności, co chcielibyśmy uczcić lampką szampana, ale też:

  • prezentacja przygotowanych przez nas we współpracy z PKPP Lewiatan „Czarnej listy barier w energetyce odnawialnej”,
  • doskonałym uzupełnieniem tej tematyki będzie przedstawienie także założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz roli funduszy ekologicznych we finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności w wsparciu sektora energetyki odnawialnej.

Władzom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu szeregu małoskalowych technologii OZE jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej i inteligentnych sieci energetycznych będących wypełnieniem postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii oraz na udziale w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej.

Rejestracja trwa do dnia 14 października 2011r.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne


Rejestracja:
Rejestracja na stronie Renexpo

Dodatkowe informacje i rejestracja:
zpfeo@zpfeo.org.pl
tel.             22 825 46 52      

Program konferencji:

12.00-12.15

Rejestracja

12.15-12:30

Otwarcie konferencji
Grzegorz Wiśniewski – Prezes ZP FEO
Joanna Maćkowiak -Pandera – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Lech Pilawski – Dyrektor Generalny PKPP Lewiatan

SESJA 1

Polityka i regulacje

12.30-12.45

Ustawa o odnawialnych źródłach energii
Janusz Pilitowski – Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki

12.45-13.00

Funkcjonalność i skuteczność instrumentów wsparcia energetyki odnawialnej
dr Zdzisław Muras –Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w URE

13.00-13.15

Obecna i przyszła rola funduszy ekologicznych w finansowaniu energetyki odnawialnej
dr Jan Rączka –Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

SESJA 2

Biznes i przemysł OZE: propozycje, postulaty, opinie

13.15-13.25

Czarna lista barier w energetyce odnawialnej; jak ją skrócić i gdzie przyciąć
Grzegorz Wiśniewski – Prezes ZPFEO

13.25-13.35

Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii – wyniki badań ankietyzacji przedsiębiorców z sektora OZE
mec. dr Christian Schnell – Prezes Związku Pracodawców Infrastruktury PKPP „Lewiatan”

13.35-14.00

Jaka ustawa OZE ? Założenia i uwagi do projektu rządowego:

Wprowadzenie do stanowiska ZPFEO
Zielona energią elektryczna:
Zielone ciepło:
Mikroźródła i mikrogeneracja:
Produkcja urządzeń dla OZE:

Grzegorz Wiśniewski – Prezes ZP FEO
Andrzej Kaczmarczyk – Wiceprezes ZPFEO
Ernest Kuliczkowski – Wiceprezes Zarządu ZPFEO
Zdzisław Ząber – członek Rady ZPFEO
Roman Długi – Wiceprezes Zarządu ZPFEO

14.00-14.30

Forum Dyskusyjne
Wystąpienia zaproszonych gości i głosy uczestników konferencji

  • Finansowania projektów energetycznych: B. Cimoszko-Skowrońska, Prezes CMS-Proalfa
  • Rozwój sektora PV – propozycje zmian uregulowań: Georg Hotar, Prezes Photon Energy
  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – poważna bariera biurokratyczna dla realizacji małych, domowych instalacji fotowoltaicznych: Henryk Klein, Opa Labor

Osoby zainteresowane uczestnictwem w dyskusji prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem zpfeo@zpfeo.org.pl

14.30-14.40

Podsumowanie; zaproszenie do współpracy z ZP FEO i na koktajl
Grzegorz Wiśniewski – Prezes ZP FEO oraz Sebastian Paszek – Przewodniczący Rady ZP FEO

14.40-16.00

Koktajl Pracodawców; rozmowy biznesowe i zwiedzanie targów

 

Do pobrania:

Źródło: ieo.pl