Większa rola biopaliw już niedługo?

Jak poinformował Portal Wirtualna Polska, w ciągu 20 lat ma się zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych z 5 proc. do 18 proc.. Według ekspertów koncernu BP,  w produkcji biopaliw, na przodującą pozycje wyjdą Stany Zjednoczone i Brazylia.

Czy tak się stanie?
O tym że jest to możliwe pisał na swojej stronie WWF Polska. Organizacja opublikowała specjalny raport na temat energii, The Energy Report. Raport dowodzi, że przez najbliższe cztery dekady, świat może przestawić się na odnawialne źródła energii. W efekcie tego energia pozyskiwana w ten sposób, będzie tańsza, a jej produkcja przyjazna środowisku.

„Według Przeglądu Rynku Energii BP w 2030 r.(BP Energy Outlook 2030), biopaliwa pokryją do 2030 roku 9 proc. zapotrzebowania na paliwa do transportu.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 20 lat, światowa produkcja biopaliw wzroście z 1,8 mln baryłek do 6,7 mln baryłek dziennie. Przewidywany jest znaczny wzrost biopaliw w krajach spoza OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową). W opinii ekspertów BP, do tej ekspansji przyczynią się: dalsze wsparcie o charakterze politycznym, wysokie ceny ropy oraz ulepszenia i innowacje technologiczne.

Produkcja biopaliw będzie nadal zdominowana przez USA i Brazylię – ale ich łączny udział w całkowitej produkcji biopaliw spadnie z 76 proc. w 2010 roku do 68 proc. w 2030 roku. Więcej biopaliw niż dotychczas będzie produkowane w regionie Azji i Pacyfiku – poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa powołując się na dokument koncernu BP.

Zdaniem ekspertów BP, światowy wzrost sektora energii w ciągu następnych 20 lat będzie zdominowany przez gospodarki wschodzące, takie jak Chiny, Indie, Rosję i Brazylię. Przy czym więcej uwagi będzie zwracać się na poprawę wydajności energetycznej. Przewiduje się zwiększenie dywersyfikacji energetycznej, zaś paliwa niekopalne takie jak energia nuklearna, wodna czy ze źródeł odnawialnych staną się największym źródłem wzrostu.

Według analityków, spadnie popyt krajów OECD (organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) na ropę i inne paliwa płynne zużywane w transporcie. Maksymalny poziom ich zużycia był w 2005 r., do 2030 r. ma on spaść do poziomu 1990 r.

– Spowolnienie wzrostu łącznej ilości energii do celów transportowych związane jest z wyższymi cenami ropy i poprawą w zakresie gospodarowania paliwami, nasyceniem rynku samochodowego w dojrzałych gospodarkach oraz spodziewanym wzrostem opodatkowania i obniżką subsydiów w krajach rozwijających się – uważa główny ekonomista BP Christof Rhl.

Udział państw OPEC w światowej produkcji ropy ma wzrosnąć do 46 proc. – czyli poziomu nie notowanego od 1977 r. Równocześnie prawdopodobnie spadnie uzależnienie USA od importu ropy i gazu – do poziomu z lat 90. ubiegłego wieku. Stanie się tak wskutek poprawy wydajności paliw i oczekiwanego zwiększenia roli biopaliw.

Rynek ropy, z wyłączeniem biopaliw, będzie rósł stosunkowo wolno – w tempie 0,6 proc. rocznie, natomiast najszybciej – rynek gaz naturalnego, a jego tempo wzrostu ma być ponad trzykrotnie wyższe niż ropy (2,1 proc. rocznie) – uważają eksperci BP.

Zdaniem analityków, rynek węgla będzie wzrastał o 1,2 proc. rocznie i do 2030 roku prawdopodobnie dostarczy tyle samo energii, co ropa z wyłączeniem biopaliw. Wykorzystanie węgla w krajach OECD będzie spadało, ale będzie rosło w krajach wschodzących.

BP (British Petroleum)- to brytyjski firma naftowa założona na początku XX wieku. Obecnie jest ona trzecim co do wielkości koncernem petrochemicznym na świecie (po firmie ExxonMobil, oraz Royal Dutch/Shell). Spółka jest notowana na giełdach: londyńskiej i nowojorskiej. W Polsce firma BP rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 r. Obecnie posiada największą sieć stacji wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce” – informuje www.wp.pl.

Niestety, w naszym kraju nadal marginalizuje się odnawialne źródła energii. Nie wygląda to też dobrze na poziomie lokalnym, który mógłby posłużyć jako rozwój przedsiębiorstw. To na tym etapie powinno zacząć się tworzyć bezpieczeństwo energetyczne.

Źródło: Redakcja EkoNews