Strona główna » Posts tagged with » ochrona środowiska

Wystawa „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska”

Wystawa „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska”

Przeciętny odbiorca kojarzy dobrze wypromowane organizacje proekologiczne: Greenpeace, czy też WWF. Mniejsze, działające w środowiskach lokalnych również wykonują pożyteczną pracę na rzecz ochrony środowiska. Ekspozycja „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska” ma za zadanie pokazać ludzi oraz organizacje, a przede wszystkim ich ciężką pracę i dokonania w skali osiedla, dzielnicy, czy też miasta. Działalność grup […]

Zbrodnie przeciwko Naturze to Zbrodnie przeciwko Pokojowi i Ludzkości – poprzyj Kampanię „Stop Ekobójstwu”

Zbrodnie przeciwko Naturze to Zbrodnie przeciwko Pokojowi i Ludzkości – poprzyj Kampanię „Stop Ekobójstwu”

Zbrodnie przeciwko Naturze to Zbrodnie przeciwko Pokojowi i Ludzkości – poprzyj Kampanię „Stop Ekobójstwu”  http://www.endecocide.eu/  W ciągu ostatnich dziesięcioleci w wielu miejscach na świecie  możemy zaobserwować masową destrukcję całych ekosystemów, a także całych grup ludności i społeczeństw. Wiele społeczności jest zależnych od swojego środowiska. Unicestwienie przyrody na rozległym terenie bardzo często oznacza unicestwienie danej społeczności, […]

Szczyt niemocy. Rio+20

Szczyt niemocy. Rio+20

21-23 czerwca odbył się ‘szczyt ziemi’ w Rio de Janeiro, w miejscu gdzie 20 lat temu odbyło się pierwsze tego typu spotkanie na którym głowy państw dyskutowały o globalnej polityce ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.   Niestety od poprzedniego szczytu, pomimo wielu deklaracji, niewiele się zmieniło. Spada globalna bioróżnorodność, obserwujemy zmiany klimatu, wiele cennych przyrodniczo […]

Wojownicza Xena i aktywisci Greenpeace blokuja platforme koncernu Shell. Potrzebuja Twojej pomocy!

Wojownicza Xena i aktywisci Greenpeace blokuja platforme koncernu Shell. Potrzebuja Twojej pomocy!

Nasi aktywiści blokują statek Shell’a. Potrzebują Twojej pomocy! Dołącz do nas, wyślij list do Shell'a by chronić z nami Arktykę!

Konieczne nowe regulacje prawne dotyczące odzyskiwania surowców

Konieczne nowe regulacje prawne dotyczące odzyskiwania surowców

Unia Europejska musi zabezpieczyć cenne surowce oraz określić cele dotyczące efektywności energetycznej, uważa European Copper Institute. Jako jeden ze sposobów na zachowanie zasobów naturalnych oraz redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak CO2, postuluje konieczność przygotowania w Unii Europejskiej szczegółowego planu skupu surowców do recyklingu, w tym miedzi oraz przyłożenie większej wagi do przetwarzania tego […]

Światowy Dzień Ziemi 2011

Światowy Dzień Ziemi 2011

Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

Ministrowie nie traktują Morza Bałtyckiego jako priorytet

Ministrowie nie traktują Morza Bałtyckiego jako priorytet

W dorocznym spotkaniu wysokiego szczebla Komisji Helsińskiej (HELCOM) zabrakło ministrów środowiska. Przedstawiciele wszystkich krajów będących sygnatariuszami Konwencji Helsińskiej mieli zastanowić się nad sposobem skuteczniejszego wdrażania Bałtyckiego Planu Działań (BPD) i zidentyfikować obszary w których, jak dotąd, nie podjęto działań. Skończyło się na mówieniu o tym, co poszczególne kraje już zrobiły dla Bałtyku.

Większa rola biopaliw już niedługo?

Większa rola biopaliw już niedługo?

Jak poinformował Portal Wirtualna Polska, w ciągu 20 lat ma się zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych z 5 proc. do 18 proc.. Według ekspertów koncernu BP,  w produkcji biopaliw, na przodującą pozycje wyjdą Stany Zjednoczone i Brazylia.

Sesja naukowa Klubu Przyrodników – „Woda a ochrona przyrody” w Łagowie, 8 – 10 kwietnia 2011

Sesja naukowa Klubu Przyrodników  – „Woda a ochrona przyrody” w Łagowie, 8 – 10 kwietnia 2011

W dniach 8 – 10 kwietnia 2011 (piątek – niedziela), organizujemy w Łagowie tradycyjną wiosenną sesję z cyklu poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Tym razem zapraszamy do dyskusji na temat: "Woda a ochrona przyrody"

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

Woda jest niezbędna do życia. Egzystencja człowieka, wszelka jego działalność uzależniona jest całkowicie od dostępu do wody. Człowiek zawsze uznawał jej obecność za oczywistą i wraz z postępem cywilizacji eksploatował w sposób nieograniczony. Przyczyniło się to do degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz do znacznego ograniczenia ich dostępnych zasobów.