Wojna buldogów o łosie?

23 października minister środowiska wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na gatunki łowne, znosząc całoroczny okres ochronny dla łosia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennik Ustaw 25 października i miało wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1991/1

O projekcie tego rozporządzenia informowaliśmy wcześniej w Wiadomościach KP. Klub Przyrodników wyrażał też o tym projekcie negatywną opinię. Nasza i inne opinie wniesione w konsultacjach społecznych dostępne są na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego:: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302252  Projekt negatywnie ocenili: Instytut Biologii Ssaków PAN, koalicja „#Jestem z łosiem”, Klub Przyrodników i WWF Polska. Biebrzański Park Narodowy wnioskował o wyłączenie z polowań Doliny Biebrzy. Konieczność przywrócenia polowań na losie popierały: Polski Związek Łowiecki oraz organizacja „Szczeciński Klub Przyrodników” (nie zarejestrowana w KRS), która zasugerowała wręcz konieczność „racjonalnego zarządzania populacją coraz częściej pojawiających się łosi” także w województwie zachodniopomorskim.

 

W dzień po opublikowaniu swojego rozporządzenia Minister Środowiska kolejnym rozporządzeniem uchylił je, a rozporządzenie uchylające zostało natychmiast opublikowane: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1994/1

Na stronie Ministerstwa Środowiska opublikowano zrazu komunikat informujący o „wstrzymaniu wejścia w życie” rozporządzenia dopuszczającego polowania na łosie i jednocześnie „zapraszający do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczącej lawinowo postępującego spadku bioróżnorodności (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroście populacji gatunków takich jak wilk, żubr, kormoran, dzik”.  Po kilku godzinach ten komunikat został usunięty, a po kilku kolejnych opublikowano inny komunikat, o „uchyleniu rozporządzenia z uwagi na potrzebę ponownego przeanalizowania wprowadzenia okresów polowań i ich terminów”.