X Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego 25 – 26 lutego 2012 r.

ZAPRASZAMY na X Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego w dniach 25 – 26 lutego 2012 r.

Zjazd odbędzie się tradycyjnie w Izabelinie, w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

25 luty (sobota)

10.40 – 10.50 
Jacek Tabor – otwarcie Zjazdu

10.50 – 11.00
Dyrektor KPN – przywitanie gości

11.00 – 11.30
Sławomir Chmielewski, Artur Goławski – Obserwacje ornitologiczne na Nizinie Mazowieckiej w roku 2011na podstawie Kartoteki Ornitologicznej M-ŚTO

11.30 – 11.50
Marcin Łukaszewicz, Zbigniew Kasprzykowski, Patryk Rowiński – Sprawozdanie z liczeń ptaków zimujących w dolinach rzek Niziny Mazowieckiej w styczniu 2012

11.50 – 12.25
Krzysztof Kajzer – Wstępne wyniki badań awifauny krajobrazu rolniczego na wybranych posadowieniach planowanych  farm wiatrowych na Nizinie Mazowieckiej

12.25 – 13.00 
Marek Stajszczyk – Historia zaniku bielika wschodniego Haliaetus leucoryphus

13.00 – 13.30 
Marcin Polak – Jak dobrze mieć sąsiada, czyli o interakcjach pomiędzy jarzębatką (Sylvia nisoria) a gąsiorkiem (Lanius collurio)

13.30 – 14.15 
Dyskusja

14.15 – 15.00
PRZERWA OBIADOWA

15.00 – 15.35
Jarek Matusiak – Zmiany w strukturze trwałych użytków zielonych dolin rzek w ciągu ostatnich 50 lat oraz ich wpływ na ptaki lęgowe

15.35 – 16.10
Bogumiła Olech, Anna Siwak – Zmiany liczebności jastrzębia Accipiter gentilis w Puszczy Kampinoskiej w ostatnim półwieczu

16.10 – 16.40
Artur Goławski, Zbigniew Kasprzykowski, Cezary Mitrus, Tomasz Stański – Kolorowy Uzbekistan

16.40 – 17.00
Dyskusja

17.00 – 17.35 
Jacek Tabor, Krzysztof Antczak, Marek Stajszczyk – Relacja z wyprawy M-ŚTO do Irlandii

17.35 – 18.15
Jacek Tabor, Krzysztof Antczak, Adam Olszewski, Roman Stelmach, Marcin Łukaszewicz – Relacja z przyrodniczej podróży do Izraela

18.15 – 18.45
Łukasz Trębicki – Moje wrażenia z pobytu w Australii

18.45 – 19.00
Dyskusja

19.00 – 22.00
c.d. DYSKUSJI w restauracji Kampinówka

26 luty (niedziela)

9.00 – 9.25
Anna Siwak – Wstępne wyniki badań nad kropiatką Porzana porzana w Kampinoskim Parku Narodowym

9.25 – 9.50
Adam Olszewski, Robert Kraska, Marcin Sidelnik, Piotr Matyjasiak – Zgrupowania ptaków wodno-błotnych kampinoskiego odcinka Wisły w różnych okresach fenologicznych

9.50 – 10.20
Marek Stajszczyk – O żurawiu białym Grus leucogeranus

10.20 – 10.40
Dyskusja

10.40 – 11.00
Piotr Chołuj, Andrzej Satory – Projekt ochrony siedlisk żółwia błotnego realizowany przez M-ŚTO w dolinie Zwolenki

11.00 – 11.40
Piotr Gryz – Barwy piór sprzed milionów lat

11.40 – 12.00
Dyskusja

12.00 
Zakończenie Zjazdu – Jacek Tabor

W czasie Zjazdu będzie możliwość zakupienia ostatnich roczników KULONA, Referatów ze Zjazdu PTZool w Lublinie, koszulek, naszywek z logiem M-ŚTO, znaczków itp.

WSTĘP WOLNY!

Noclegi w schronisku parkowym. Zawsze wystarczało miejsc ale jak zwykle prośba do wszystkich chętnych, którzy będą nocować (koszt około 30 zł) o przesłanie na mój adres ( jacektabor@poczta.onet.pl) wstępnej rezerwacji i deklaracji. Ułatwi to nam organizacje noclegu i   wcześniejsze zarezerwowanie.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Zarząd M-ŚTO