Żywność genetycznie modyfikowana może niszczyć ludzki układ pokarmowy

Francuscy naukowcy alarmują: dieta bogata w GMO powoduje uszkodzenia narządów wewnętrznych ssaków. Raport zestawiający wyniki dziewiętnastu różnych badań opublikowali na łamach Environmental Sciences Europe specjaliści z Laboratorium Biochemii Uniwersytetu w Caen.

Niepłodość i wady wrodzone u zwierząt

Naukowcy obserwujący zwierzęta karmione modyfikowaną kukurydzą i soją dostrzegli u nich niepokojące skutki. U chomików, szczurów oraz zwierząt gospodarstwa domowego zauważono zwiększoną ilość wad wrodzonych, rozpowszechnioną bezpłodność, wyższą śmiertelność młodych i zaskakujące mutacje, takie jak włosy wyrastające po wewnętrznej stronie ust chomików. 

Długotrwałe skutki dla zdrowia

“Wciąż brakuje danych na temat długofalowych skutków diety bogatej w produkty GMO dla zdrowia ludzkiego. Naukowcy są jednak pewni, że mutacje DNA roślin nie są statyczne, ale dynamiczne, co oznacza, że skutki spożywania produktów modyfikowanych mogą nastąpić długo po konsumpcji” mówi Anna Olszewska, dyrektor Departamentu Zakupów i Marketingu Bio Planet, największego dystrybutora żywności ekologicznej w Polsce. “Badania w tym zakresie wymagają ogromnych nakładów finansowych i lat oczekiwania na wiarygodne wyniki. Nie powinniśmy się spieszyć z wprowadzaniem żywności GMO do Polski” dodaje Olszewska.

GMO “tylnymi drzwiami” do Polski

Do Sejmu wraca ustawa zawierającą zapisy dopuszczające uprawę na terenie Polski roślin genetycznie modyfikowanych. Prezydent Bronisław Komorowski zawetował ją powołując się na niezgodność z przepisami Unijnymi. Jednocześnie Prezydent zaznaczył, że nie ma dowodów na szkodliwość diety bogatej w produkty GMO dla zdrowia ludzkiego.

 

Źródło: AgroNews