Strona główna » Posts tagged with » gminy

PSL chce wsparcia gmin z obszarami chronionymi

PSL chce wsparcia gmin z obszarami chronionymi

PSL chce przyznać specjalną subwencję budżetową gminom, których znaczną powierzchnię zajmują parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz obszary objęte unijnym programem Natura 2000. Subwencja miałaby wspomóc rozwój tych gmin. PSL ma wkrótce złożyć w Sejmie projekt w tej sprawie. Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy on ponad 300 z […]