Strona główna » Posts tagged with » gospodarka leśna ochrona przyrody

Krajowy System Obszarów Chronionych – Minister Środowiska nie realizuje własnej strategii…

Krajowy System Obszarów Chronionych – Minister Środowiska nie realizuje własnej strategii…

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013" została zatwierdzona przez Radę Ministrów uchwałą 270/2007 z dnia 26.10.2007 r. Program działań, będący elementem obowiązującej Strategii, zawiera m. in. zadanie nr 30, dotyczące rozwoju krajowego systemu obszarów chronionych. Zadanie to brzmi:

Co leśnicy robią w Puszczy

Co leśnicy robią w Puszczy

Dowiedz się, jakimi zasadami kierują się leśnicy, gospodarując w części Puszczy Białowieskiej będącej w zarządzie Lasów Państwowych.