Strona główna » Posts tagged with » gospodarowanie wodami

Dostępne plany gospopdarowania wodami

Dostępne plany gospopdarowania wodami

Na stronie http://www.rdw.org.pl/materialy-metodyki-i-opracowania.html udostępniono zatwierdzone 22 lutego 2011 r. plany gospodarowania wodami w dorzeczach wraz z załącznikami. Szczególnie ważny element planów to "załącznik nr 2". Jest to (zapisany w formie arkusza Excela) katalog wód, określający m. in: – typ ekologiczny części wód (od którego zależy, jakie warunki referencyjne będą określać jej "dobry stan") – klasyfikację […]