Strona główna » Posts tagged with » murawy kserotermiczne

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

Na Ponidziu w województwie świętokrzyskim rozpoczęła się realizacja projektu czynnej ochrony zagrożonych zanikiem siedlisk przyrodniczych. Projekt ma za zadanie zachowanie i w niektórych miejscach przywrócenie ciepłolubnych dąbrów oraz muraw kserotermicznych. Oba te siedliska powstały na skutek prowadzonej przez ludzi działalności rolniczo-pasterskiej. Oba zostały uznane za zagrożone zanikiem w skali całej Unii Europejskiej. Bez przywrócenia tradycyjnych […]

Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Dnia 8 sierpnia 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał zarządzenie w sprawie uznania za leśno-stepowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza” jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów doliny dolnej Odry.  Ochroną objęto 49,45 ha mozaiki muraw kserotermicznych, ciepłolubnych zarośli oraz bogatych gatunkowo lasów liściastych. Teren ten położony jest na styku doliny Odry oraz przylegającej do niej […]

Owce-nasz skarb

Owce-nasz skarb

Klub Przyrodników, pozarządowa organizacja zrzeszająca przyrodników  zachodniej i południowo zachodniej części kraju po raz kolejny realizuje interesujący projekt ochroniarsko-edukacyjny. W prowadzonej przez siebie Stacji Terenowej w Owczarach (lubuskie) od kilkunastulat prowadzi hodowlę owiec wrzosówek.

Ochrona muraw kserotermicznych. Nowa odsłona Klubu Przyrodników

Ochrona muraw kserotermicznych. Nowa odsłona Klubu Przyrodników

Murawy kserotermiczne w Polsce i Europie są w coraz gorszym stanie. Zarastanie, dewastacja, inwestycje oraz inne zagrożenia powodują, że te cenne zbiorowiska znikają z Naszego krajobrazu. Klub Przyrodników prowadząc ochronę muraw zaprasza do swojej nowej witryny na ten temat: murawy life Źródło: kp.org.pl