Strona główna » Posts tagged with » ochrona wody

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

W trosce o wodę – wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej

Woda jest niezbędna do życia. Egzystencja człowieka, wszelka jego działalność uzależniona jest całkowicie od dostępu do wody. Człowiek zawsze uznawał jej obecność za oczywistą i wraz z postępem cywilizacji eksploatował w sposób nieograniczony. Przyczyniło się to do degradacji wód powierzchniowych i podziemnych oraz do znacznego ograniczenia ich dostępnych zasobów.