Strona główna » Posts tagged with » oczyszczalnie ścieków

Wielkie czyszczenie ścieków

Wielkie czyszczenie ścieków

300 mln zł przeznaczy NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych. Środki trafią do gmin, które rozdysponują je wśród swoich mieszkańców.