Strona główna » Posts tagged with » Parki krajobrazowe

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

Na Ponidziu w województwie świętokrzyskim rozpoczęła się realizacja projektu czynnej ochrony zagrożonych zanikiem siedlisk przyrodniczych. Projekt ma za zadanie zachowanie i w niektórych miejscach przywrócenie ciepłolubnych dąbrów oraz muraw kserotermicznych. Oba te siedliska powstały na skutek prowadzonej przez ludzi działalności rolniczo-pasterskiej. Oba zostały uznane za zagrożone zanikiem w skali całej Unii Europejskiej. Bez przywrócenia tradycyjnych […]

Plany Ministra Środowiska względem parków krajobrazowych

Plany Ministra Środowiska względem parków krajobrazowych

Główny Konserwator Przyrody wysłał pismo do NFOSiGW, w którym prosi o niefinansowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych. W piśmie Minister zapowiada zamiar zmian legislacyjnych zmieniających formułę parków krajobrazowych, w ten sposób by „ich celem była ochrona krajobrazu, a nie ochrona przyrody” tj. ochrona cech krajobrazu, ekspoacyji i osi widokowych itp. fot.Ł.Misiuna