Plany Ministra Środowiska względem parków krajobrazowych

Główny Konserwator Przyrody wysłał pismo do NFOSiGW, w którym prosi o
niefinansowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych. W piśmie
Minister zapowiada zamiar zmian legislacyjnych zmieniających formułę parków
krajobrazowych, w ten sposób by „ich celem była ochrona krajobrazu, a nie
ochrona przyrody” tj. ochrona cech krajobrazu, ekspoacyji i osi widokowych
itp.

fot.Ł.Misiuna