Strona główna » Posts tagged with » „Słoneczne Wzgórza”

Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Dnia 8 sierpnia 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał zarządzenie w sprawie uznania za leśno-stepowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza” jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów doliny dolnej Odry.  Ochroną objęto 49,45 ha mozaiki muraw kserotermicznych, ciepłolubnych zarośli oraz bogatych gatunkowo lasów liściastych. Teren ten położony jest na styku doliny Odry oraz przylegającej do niej […]