Strona główna » Posts tagged with » studia wyższe

Rekrutacja na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami przyrody”

Rekrutacja na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami przyrody”

Studia przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat). Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji eksperta ochrony przyrody. Jest to specjalista z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, posiadający znajomość aktualnych przepisów prawnych z tego zakresu, uczestniczący w procedurach zarządzania zasobami przyrody w różnych instytucjach w charakterze doradcy i praktyka, który potrafi zapobiegać i […]