Strona główna » Posts tagged with » UMCS

Badania ankietowe na temat turystyki ornitologicznej

Badania ankietowe na temat turystyki ornitologicznej

Obserwowanie ptaków to fascynujące zajęcie. W związku z tą szczególną pasją bardzo prosimy o pomoc i życzliwość, a de facto o poświęcenie czasu na wypełnienie ważnej ankiety skierowanej do obserwatorów ptaków, a dotyczącej turystyki ornitologicznej, która jest częścią projektu badawczego prowadzonego na UMCS pod kierunkiem prof. Radosława Dobrowolskiego i objętego patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. […]

Rekrutacja na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami przyrody”

Rekrutacja na nowe studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami przyrody”

Studia przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat). Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji eksperta ochrony przyrody. Jest to specjalista z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, posiadający znajomość aktualnych przepisów prawnych z tego zakresu, uczestniczący w procedurach zarządzania zasobami przyrody w różnych instytucjach w charakterze doradcy i praktyka, który potrafi zapobiegać i […]