100 rezerwatów na 10-lecie

Od Ministerstwa Środowiska wieje wiatr historii, przywiewając coraz to lepsze zmiany, a my, pełni wiary i nadziei, pod hasłem „Rezerwaty przyrody – czas na comeback!”, przygotowujemy, na lepsze czasy, społeczną koncepcję rozwoju ochrony rezerwatowej.

Właśnie podsumowaliśmy, na kilka tygodni przed końcem roku, ostatnie 10 lat w tej materii. Okazało się, że w latach 2007 – 2016 utworzono w Polsce 99 rezerwatów przyrody, o łącznej powierzchni 9252 ha. Wprawdzie „Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej” już w planie działań na lata 2007 – 2013 zakładała 200 nowych rezerwatów, o pow. 20.000 ha, ale, cieszmy się z tego co mamy. Tym bardziej, że są województwa, w których jakoś dało się, mimo obiektywnych trudności, całkiem dynamicznie rozwijać sieć.

Prawie 1/3 z nowo utworzonych rezerwatów (31 obiektów o pow. 2.648 ha) ustanowiono w województwie zachodniopomorskim, po 13 powstało w woj. mazowieckim i pomorskim, a 10 w lubuskim. Za to w województwie łódzkim w ciągu ostatnich 10 lat nie utworzono żadnego rezerwatu, w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim po 1, a w lubelskim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim po 2 obiekty. W woj. łódzkim ostatni rezerwat ustanowiono w roku 2006, w kujawsko-pomorskim i podlaskim w 2007, a w lubelskim w 2008.

Skąd ten sukces województwa zachodniopomorskiego? Podejrzewamy, że z wiedzy o tym co ochrony wymaga, wynikającej z kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej, która wskazała 208 obiektów kwalifikujących się do ochrony rezerwatowej. Teraz tylko wybierać i ustanawiać!

My, w ramach naszej akcji, chcemy taką wiedzę zebrać dla całej Polski. Żeby to zrobić, potrzeba zaangażowania wielu osób, organizacji i instytucji, więc bardzo serdecznie zapraszamy! Informacje o akcji oraz wszelkie dane, w tym formularz zgłoszeniowy proponowanego rezerwatu, znaleźć można pod tym adresem: http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1110&Itemid=585

A dla Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska ogłaszamy minikonkurs. Temu, kto, jeszcze w tym roku, ustanowi brakujący, setny rezerwat – prześlemy nagrodę niespodziankę:-)!