135 kilometrów niebezpiecznych sieci wyłowionych z Bałtyku

22 tysiące kilogramów zalegających w Bałtyku starych sieci rybackich wyłowili w 2012 roku polscy i litewscy rybacy w ramach wspólnego projektu WWF Polska, Litewskiego Funduszu na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Fundacji Baltic Sea 2020. Ich łączna długość to prawie 135 kilometrów – odległość równa tej z Warszawy do Łodzi!

 

Zagubione lub porzucone sieci rybackie to cisi zabójcy. Pozostawione same sobie kontynuują niekontrolowane połowy ryb, ptaków i ssaków morskich. Łowność porzuconych sieci, nazywanych sieciami widmami po trzech miesiącach wynosi około 20% roboczej zdolności połowowej, a po dwóch latach od zgubienia spada do 6%. Choć sieci widma łowią mniej niż nowe sieci, mogą w znaczącym stopniu zachwiać populacją wielu gatunków ryb już dziś nadwyrężonych przez nadmierne połowy. Ponadto, złowione przez sieci widma ryby nigdy nie trafią na nasze stoły.

 

Do Bałtyku co roku trafia od 5500 do 10 000 sieci. Daje to łącznie od 52 do 95 ton sieci rocznie – mówi Piotr Prędki z WWF Polska. – Dlatego poza prowadzonymi wspólnie z rybakami akcjami wyławiania sieci widm z morza konieczne jest równoległe opracowanie i wdrożenie systemów pozwalających na ograniczenie ilości sieci gubionych w morzu.

 

Jednym z takich systemów jest stworzona w ramach projektu interaktywna mapa zaczepów dostępna pod adresem sieciwidma.wwf.pl. Zaczepy są to podwodne obiekty, które mogą powodować zrywanie sieci. Na mapę nanoszone są zgłaszane przez użytkowników morza zaczepy znajdujące się w wodach Bałtyku. Mapa oraz połączona z nią baza danych mają charakter otwarty – każdy użytkownik morza ma możliwość dodania obiektu do mapy oraz pobrania bazy danych ze współrzędnymi wszystkich zgłoszonych zaczepów.

 

Zachęcamy rybaków i innych użytkowników morza do dodawania zaczepów na mapie, jak i korzystania z zawartych w niej danych – dodaje Prędki. – To od ich zaangażowania będzie zależeć, czy uda nam się w przyszłości wyeliminować sieci widma z Bałtyku.

 

Wpisy do bazy można dodawać na dwa sposoby. Poprzez zawarty na stronie sieciwidma.wwf.pl formularz lub wysyłając SMS pod numer telefonu +48 531 799 702. Zgłaszając obiekt przez SMS należy podać jego współrzędne geograficzne, głębokość zalegania oraz typ obiektu.* Warto też wpisać, czy na danym obiekcie zerwano sieć rybacką i czy obiekt został potwierdzony w terenie.

 

Więcej informacji:

Piotr Prędki, WWF Polska, ppredki@wwf.pl, tel. 608 633 319.

WWF jest jedną z największych fundacji zajmujących się ochroną przyrody na całym świecie. W Polsce działa już od ponad 10 lat. Dowiedz się, jak możesz chronić życie na Ziemi. Wejdź na www.wwf.pl.

*Typy obiektów rozróżnianych na mapie wraz z dokładnym opisem znajdują się na stronie internetowej.img_4706_1