Poprzyj budżet UE dobry dla ludzi i przyrody!

Zaapeluj z nami do premiera Donalda Tuska, by podczas unijnego szczytu zadbał o zapewnienie w nowym budżecie UE odpowiednich środków na działania korzystne dla środowiska i przyszłości wszystkich mieszkańców Unii, a nie tylko dla ich wąskiego grona.

O co apelujemy?

OTOP, WWF i inne organizacje apelują do premiera Tuska, by podczas odbywającego się pod koniec listopada szczytu przywódców Unii Europejskiej zapewnił, że w latach 2014-2020 50 proc. środków ze Wspólnej Polityki Rolnej zostanie przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, 1 proc. całego budżetu Unii zostanie przekazany na program LIFE chroniący najcenniejsze europejskie gatunki i siedliska, a 20 proc. budżetu UE wesprze walkę ze zmianami klimatu, zwłaszcza poprzez działania w ramach Polityki Spójności.

PODPISZ PETYCJĘ – ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ SWOJĄ I CAŁEJ EUROPY!

„Dlaczego powinno mnie to obchodzić”?

  • Budżet Unii Europejskiej tworzą pieniądze jej mieszkańców, a więc również Twoje. Czy zgadzasz się, aby zostały wykorzystane bez żadnego pożytku dla całego społeczeństwa? Jeśli politycy zdecydują zmniejszyć środki na Wspólną Politykę Rolną, lobbyści mogą ich przekonać, by zamiast wspierać z Twoich pieniędzy rozwój obszarów wiejskich, na którym wszyscy skorzystamy, oddali je na dopłaty bezpośrednie dawane każdemu właścicielowi lub dzierżawcy ziemi, bez kontrolowania, co on z nimi zrobi. Czy to sprawiedliwe?
  • W ciągu ostatnich 30 lat straciliśmy 300 mln ptaków krajobrazu rolniczego. Kuropatwy, bociany, skowronki, czajki i wiele innych gatunków znika m.in. dlatego, że rolnicy dostają dopłaty niezależnie od tego, czy zachowują na swoich gruntach trwałe użytki zielone, śródpolne miedze i zadrzewienia, czy je niszczą. Jeśli unijni przywódcy zmniejszą środki na rozwój obszarów wiejskich, może zabraknąć pieniędzy dla tych rolników, którzy troszczą się o ptaki i  ich siedliska, a także dla tych, którzy gospodarują na obszarach Natura 2000. Czy powinni być ukarani za to, że troszczą się o nasze wspólne bogactwo, jakim jest przyroda?
  • Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej umożliwiający ochronę najcenniejszych w Europie siedlisk i gatunków. W Polsce dzięki niemu możliwe jest prowadzenie projektów ochrony zagrożonych w skali globalnej wodniczki, orlika grubodziobego, dubelta czy bałtyckich torfowisk wysokich. Czy wiesz, że obecnie na ochronę przyrody w ramach LIFE przeznaczane jest zaledwie 0.23 proc. unijnego budżetu? Troska o rzadkie gatunki to nie tylko kwestia odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń – to często wymierne korzyści ekonomiczne, choćby z rozwoju turystyki.
  • Na własne oczy widzimy katastrofalne skutki gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak nawałnice, sztormy, pożary czy powodzie. Koszty pokrywania strat idą nieraz w setki milionów złotych. Łagodzenie skutków zmian klimatycznych w najbliższych latach będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Europa i świat. Razem z innymi organizacjami apelujemy do unijnych przywódców, by przeznaczyli na ten cel 20 proc. budżetu na lata 2014-2020. Bez tego koszty, jakie wszyscy będziemy musieli ponosić, mogą się okazać znacznie wyższe.

Źródło: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków