25 marca 2011 roku odbędzie się pierwsza edycja Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej”

 

Celem Forum, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A., jest wskazanie możliwości inwestowania w obszarze Polski Wschodniej. W programie przewidziano m.in. panel „Rozwiązania proekologiczne dla przemysłu”.


 

Organizatorem spotkania jest Izba Gospodarcza Grono Targowe we współpracy z Business Centre Club.

W programie Forum przewidziano trzy wiodące panele dyskusyjne:

  1. Rola nauki: Innowacje, czyli budowanie przewag konkurencyjnych.
  2. Powiązania nauki i przemysłu – bariery organizacyjne, prawne.
  3. Rozwiązania proekologiczne dla przemysłu.

W spotkaniu udział wezmą prelegenci z Polski i zagranicy – reprezentanci Uczelni Wyższych, Urzędów Miast, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Biura i Centra Obsługi Inwestorów, przedstawiciele Ambasad, Izb Gospodarczych oraz Handlowych a także Inwestorzy.

Wykład inaugurujący Forum wygłosi prof. Grzegorz Kołodko.

Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” organizowane jest w ramach projektu Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce: „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Operatorem organizacji Forum są Targi Kielce S.A.

Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej” objęte zostały patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Związku Powiatów Polskich a także Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kielc.

Program Forum

więcej informacji – na stronie Forum

Źródło: ekoportal.gov.pl