Czy w Wierzchosławicach popłynie energia ze słońca?

Małopolska gmina ma ambitne plany. Po kilkuletnich badaniach nad możliwościami wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie jej przedstawiciele postanowili postawić na energię słoneczną.

Mają nadzieję, że już w sierpniu w ich powiecie pojawi się farma fotowoltaiczna. Miałaby wytwarzać ona 1,8 MW mocy, co dawałoby pierwsze miejsce wśród tego typu inwestycji w kraju. Przetarg na realizację pierwszego etapu projektu trwa (oferty można składać do 17 maja 2011 r.).

Firma, która wygra przetarg, zajmie się dostarczeniem 4445 paneli słonecznych o łącznej mocy 1 MW oraz wykonaniem konstrukcji wraz z okablowaniem. Nad inwestycją, której koszty szacuje się na prawie 10 mln zł, czuwa należąca do gminy spółka Energia Wierzchosławice. 50% kosztów inwestycji pokryją środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Pozostałe 50% to wkład własny i wsparcie w Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Źródło:EkoNews