Strona główna » Posts tagged with » Małopolska

44 Zjazd Ornitologow Polski Poludniowo-Wschodniej

44 Zjazd Ornitologow Polski Poludniowo-Wschodniej

PROGRAM 44 ZJAZDU ORNITOLOGÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ Kraków, 01 – 02 XII 2012 r.   1 grudnia 2012 sobota 9.00 – 10.20 Zebranie wyborcze MTO. 10.20 – 10.30 Przerwa 10.30 – 10.35 Otwarcie Zjazdu. 10.35 – 11.10 Dr Kazimierz Walasz (MTO) – 30 lat działania i 20 lat MTO. 11.10 – 11.30 Dr inż. Damian Wiehle […]

Dolina Popradu: Pierwszy zakaz wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Dolina Popradu: Pierwszy zakaz wydobycia gazu łupkowego w Polsce

Radni powiatu Nowy Sącz są przeciwko wydobyciu gazu łupkowego. Na wniosek Włodzimierza Oleksego z Muszyny do „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019” wpisano zakaz wydobycia gazu łupkowego, ropy naftowej i węgla kamiennego. Taka decyzja zapadła na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. – Koncesję na gaz łupkowy bardzo […]

Czy w Wierzchosławicach popłynie energia ze słońca?

Czy w Wierzchosławicach popłynie energia ze słońca?

Małopolska gmina ma ambitne plany. Po kilkuletnich badaniach nad możliwościami wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie jej przedstawiciele postanowili postawić na energię słoneczną.