44 Zjazd Ornitologow Polski Poludniowo-Wschodniej

PROGRAM
44 ZJAZDU ORNITOLOGÓW POLSKI
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Kraków, 01 – 02 XII 2012 r.

 

1 grudnia 2012 sobota

9.00 – 10.20 Zebranie wyborcze MTO.
10.20 – 10.30 Przerwa
10.30 – 10.35 Otwarcie Zjazdu.
10.35 – 11.10 Dr Kazimierz Walasz (MTO) – 30 lat działania i 20 lat MTO.
11.10 – 11.30 Dr inż. Damian Wiehle (MTO) – Sprawozdanie za ostatni rok z prac MTO.
11.30 – 11.45 Wręczenie Pomurników.
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.30 Dr hab. Piotr Profus (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) – Sytuacja bociana czarnego w Polsce.
12.30 – 13.10 Dr Lechosław Kuczyński (Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, UAM, Poznań) – Predyktywne modelowanie rozmieszczenia jako narzędzie analizy wielkoskalowych danych ekologicznych – czyli jak powstał Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski?
13.10 – 14.00 Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk (Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego) – 40 lat Komisji Faunistycznej – historia i wyzwania na przyszłość.
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 15.45 Prof. dr hab. Przemysław Busse (Fundacja Wspierania Badań nad Wędrówkami Ptaków, Przebendowo)
– Wędrówka wschodnim szlakiem migracji ptaków.
15.45 – 16.30 Dr Wojciech Kania (Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN) – Jak z sensem obrączkować ptaki?
16.30 – 17.00 Mgr Michał Baran (MTO) – Rzadsze gatunki ptaków stwierdzone w 2012 r. w Małopolsce.
17.00 – 17.20 Dr Tomasz Wilk (MTO) – Dlaczego potrzebna jest nam monografia regionalna? Nauka w wykonaniu wolontariuszy, jako narzędzie ochrony przyrody.
17.20 – 17.30 Przerwa
17.30 – 17.35 Marcin Krzyżański (Jawor) – zwiastun filmu Bieszczadzki Park Narodowy.
17.35 – 18.20 Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (Muzeum Przyrodnicze UWr., Wrocław) – Wrażenia przyrodnicze znad rzeki Jenisej (Syberia).
2 grudnia 2012 r. (niedziela)
9.00 – 13.00 Wycieczka na miejski odcinek Wisły. Zbiórka o godz. 9.30, Most Dębnicki od strony DH „Jubilat”.
Osoby, które chciałyby w czasie Zjazdu przedstawić wyniki swoich obserwacji, zdjęcia, lub postery prosimy o przesłanie stosownej informacji (tytuł posteru, jego wymiary) do dn. 19.11.2012 r.
Ze względu na charakter zjazdu, zebranie wyborcze zaplanowano przed rozpoczęciem referatów.
Obrady będą odbywały się w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29-Listopada 46, w Krakowie (budynek Wydziału Leśnego UR). Dojazd z Dworca Głównego PKP autobusem linii nr 105 lub nr 129 w kierunku Prądnik Czerwony (linia 105) lub Czyżyny Dworzec (linia 129), przystanek docelowy „Uniwersytet Rolniczy”. Na miejscu będzie czynny barek akademicki.
O godz. 19.00 w dniu 01.12.2012 r. zaplanowano uroczystą kolacje, a od godz. 20.30, spotkanie towarzyskie dla uczestników
Zjazdu. Osoby, które zdecydują się na udział w uroczystej kolacji prosimy o wpłacenie na konto MTO (31 10501445 1000 0022 1647 1991) kwoty 50 zł w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2012 r. Udział w spotkaniu towarzyskim o 20.30 jest bezpłatny,
zapraszamy na spotkanie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na Zjazd!
W imieniu organizatorów
dr Kazimierz Walasz dr inż. Damian G. Wiehle