Jak ptaki reagują na wiosnę tej zimy?

Łagodna tegoroczna zima nie pozostaje bez wpływu na ptaki, jednak nie wszystkie obserwowane zjawiska muszą być z nią ściśle związane – informują ornitolodzy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 

Wśród miłośników ptaków największe emocje wzbudza kwestia dokarmiania tych zwierząt podczas ciepłej i bezśnieżnej zimy.

 

Rozpoczęte jesienią dokarmianie można kontynuować, ale musimy pamiętać, że wiele ptaków w pierwszej kolejności będzie poszukiwać naturalnego pokarmu, traktując karmnik jak „deskę ratunkową”. Nie zdziwmy się więc, jeśli w naszej stołówce spotkamy mniej ptasich gości niż zazwyczaj – informuje Antoni Marczewski, specjalista ds. komunikacji w OTOP. Przy dodatnich temperaturach i wysokiej wilgotności powinniśmy zrezygnować ze słoniny, która w takich warunkach szybko się psuje. Dawajmy ptakom mieszankę nasion (szczególnie lubią słonecznik, konopie i rzepak, a także drobne ziarna zbóż) i owoce (orzechy, krojone jabłka). Pamiętajmy, aby dopasować ilość pożywienia do liczby ptaków, aby jedzenie nie pozostawało zbyt długo w karmniku i nie ulegało zepsuciu [1]dodaje Marczewski.

 

Ornitolodzy zwracają także uwagę, że wiele gatunków wcześniej niż zazwyczaj zaczęło śpiewać. W parkach i lasach nietrudno teraz usłyszeć śpiewające sikory, kowaliki [2], pełzacze czy kosy. W niektórych miejscach koncertować zaczęły również szpaki, zaczynające śpiewać przeważnie na przełomie lutego i marca. Może to być związane również z coraz większą ilością światła słonecznego, które odgrywa główną rolę w sterowaniu aktywnością głosową.

 

Znane są nam również przypadki budowania gniazd, np. przez gawrony. Takie doniesienia pochodzą jednak głównie z miast, gdzie warunki klimatyczne są zasadniczo łagodniejsze niż poza terenami zurbanizowanymi, więc nie mamy pewności, czy na pewno istnieje tu związek z tegoroczną ciepłą zimą. – zaznacza specjalista OTOP.

 

Ten sezon zimowy na pewno nie sprzyja obserwacjom jemiołuszek – ptasich gości przylatujących do Polski ze Skandynawii oraz Rosji. Użytkownicy prowadzonego przez OTOP portalu AwiBaza.pl w sezonie 2012/2013 odnotowali między początkiem grudnia a połową stycznia ponad 170 spotkań z tym gatunkiem, podczas gdy w analogicznym okresie na przełomie lat 2013/14 – zaledwie 20. Przybyło za to obserwacji żurawi i to nie tylko w cechującej się łagodniejszym klimatem zachodniej Polsce, ale także na terenach położonych bardziej na wschód. W obu przypadkach decydującym czynnikiem jest dostępność pokarmu. Jemiołuszki prawdopodobnie wciąż mają wystarczająco dużo owoców na północy, a brak śniegu na polach pozwala żurawiom żerować w Polsce bez konieczności przemieszczania się na zachód i południe Europy.

 

OTOP zaprasza wszystkich do szczególnie bacznej obserwacji ptaków żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, w związku z organizowanym w ostatni weekend stycznia Zimowym Ptakoliczeniem. 25 i 26 stycznia gorąco zachęcamy do tego, aby policzyć ptaki odwiedzające karmnik, przydomowy ogród, podwórko, park czy przebywające wśród wiejskich zabudowań. Akcja pozwala nam lepiej poznać gatunki spędzające zimę blisko ludzi i zobaczyć, jak na przestrzeni lat (to już dziesiąta edycja liczenia) zmienia się ich sytuacja. Liczyć może każdy, niezależnie od poziomu wiedzy przyrodniczej [3]– zachęca Antoni Marczewski.

 

Nota redakcyjna:

 

 

Dodatkowe informacje:

Antoni Marczewski – specjalista ds. komunikacji, OTOP, 508 065 029, antoni.marczewski@otop.org.pl

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)

 

To działająca od ponad 20 lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (nr KRS: 0000015808), zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem OTOP jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.  OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

 

Po 20 latach istnienia OTOP to:

·         Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody

·         174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń

·         159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem

·         2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”

·         800 wolontariuszy

·         2.000 członków

·         10.000 zadeklarowanych sympatyków

·         50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

 

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl.

fot. Ł. Misiuna