Energetyka i środowisko w przyszłej strategii rozwoju kraju do 2030 r.

Zapewnienie energii po możliwie niskich cenach, przy zmniejszeniu presji na środowisko – to jeden z celów powstającej strategii rozwoju kraju do 2030 r. Fragment projektu przedstawił Aleksander Szpor z Zespołu Doradców Strategicznych premiera.
W czasie konferencji "Gospodarka niskowęglowa – pomysły na kryzys" na warszawskiej SGH, Szpor przedstawił założenia powstającego projektu strategii. Jej głównym celem ma być rozwój mierzony poprawą jakości życia dzięki wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, który pozwala na modernizację kraju. W założeniach w 2030 r. PKB na mieszkańca ma wzrosnąć z 45 proc. w 2009 r. do ponad 65 proc. w 2030 r. w stosunku do najbogatszego kraju UE – Holandii.

W zakresie energii, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska projekt zakłada m.in. wymianę przestarzałej infrastruktury energetycznej, opracowanie i wdrożenie optymalnego miksu energetycznego, zróżnicowanie kierunków dostaw czy realizację pakietu klimatyczno-energetycznego UE, edukację ekologiczną i zmianę postaw obywateli.

Szpor zastrzegł, że dokument jest po konsultacjach międzyresortowych i społecznych; prace nad nim mają być ukończone w najbliższych dniach i później dokument powinien zostać przyjęty przez rząd w formie uchwały.

Projekt strategii na razie proponuje, że wskaźnik dywersyfikacji importu gazu (udział importu z jednego kierunku czy źródła w całkowitej wartości importu – PAP) ma spaść z 89 proc. w 2009 r. do mniej niż 70 proc. w 2030 r.; wskaźnik efektywności zużycia energii ma spaść ponad dwukrotnie, a średni czas trwania nieplanowanych przerw w dostawie energii ma się zmniejszyć prawie 20 razy.

Szpor podkreślił, że te wskaźniki są jeszcze przedmiotem dyskusji i celowo zostały przyjęte na niezbyt wysokim poziomie. "Uznaliśmy, że sensowne jest pokazanie wskaźników, które raczej symbolizują problemy" – powiedział.

Przykładowe decyzje dotyczące obszaru energii to: modernizacja sieci, zwiększenie liczby i przepustowości interkonektorów gazowych – również w celu ewentualnej możliwości eksportu gazu z rodzimych złóż – oraz realizacja programu energetyki jądrowej – wszystko to w celu zbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.

Projekt strategii zakłada też realizację programu inteligentnych sieci energetycznych do 2018 r., a potem rozszerzenie tych rozwiązań na sieci gazowe, ciepłownicze i wodociągi. Projekt strategii postuluje integrację polskiego rynku energii z rynkami regionalnymi, wzmocnienie giełdy jako miejsca handlu paliwami i energią, a także wzmocnienie roli odbiorców końcowych przez uelastycznienie taryf czy wprowadzenie inteligentnych sieci.

Z kolei w zakresie ochrony środowiska zakłada się spadek emisji CO2 z przemysłu o ok. 8 proc., wzrost wskaźnika czystości wód w stosunku do 2007 r. z 0 do 10 proc. I klasy czystości oraz z 2,2 do 20 proc. II klasy i dziewięciokrotny spadek odsetka odpadów nie poddawanych recyklingowi – z 88 do 10 proc.

 
Źródło: Cire.pl
fot. Ł.Misiuna