ETNOENERGIA. Wiatraki świętokrzyskie. Wystawa fotografii i warsztaty dotyczące wiatraków.

Urządzenia wykorzystujące siłę wiatru dla zaspokojenia potrzeb ludzi są obecne w świętokrzyskim krajobrazie od setek lat. Te dawne, drewniane konstrukcje w istotny sposób odbiegają od współczesnych, stalowych turbin. Te pierwsze wzbudzają sentyment, te drugie kontrowersje. Dlaczego tak się dzieje? Czym w istocie są wiatraki, jakie mają znaczenie dla człowieka w wymiarze kulturowym, gospodarczym ale i magiczno-religijnym, jak działają, w jaki sposób oddziałują na otaczający krajobraz i środowisko przyrodnicze?

W odpowiedzi na te pytania może Państwu pomóc wystawa fotografii Anny Benicewicz-Miazgi "Etnoenergia. Wiatraki świętokrzyskie" . Fotografie autorki w niepospolity sposób pokazują te niezwykłe urządzenia poruszające wyobraźnie ludzi do dziś.

Wystawie będą towarzyszyć warsztaty o tematyce związanej z wiatrakami:

– Historia wiatraków w regionie świętokrzyskim – Anna Benicewicz Miazga: 22.05. 2012 g.14:00

– Warsztat: Wiatraki i przyroda świętokrzyska – Łukasz Misiuna 23.05.2012 g.14:00

– Warsztat: Jak z wiatru powstaje prąd? – Marcin Drabik 24.05.2012 g.14:00

– Warsztat fotografii. Fotografia architektury w regionie świętokrzyskim. Plener w Tokarni- Anna Benicewicz-Miazga, Łukasz Misiuna (wyjazd zorganizowany dla szkół).

Warsztaty skierowane są do przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Wystawa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych od 13:00 do 20:00 poza sobotami i niedzielami. Wstęp: bilety w cenie 1,2 lub 5 zł (biletami są certyfikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji cegiełki, ze sprzedaży których dochód będzie przeznaczony na działalność statutową Ośrodka).

Miejsce: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej przy Świetlicy Środowiskowej TPD, ul. Warszawska 147 Kielce.

Czas: 21.05.2012 – 29.06.2012

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarezerwować miejsce pod nr telefonu 664 01 55 63 lub mailem: biuro@mostedu.org (ilość miejsc ograniczona).

www.mostedu.org