Trzecia edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” nie jest tylko plebiscytem na „najlepsze”. Nagroda została powołana aby zwrócić uwagę przedsiębiorców, urzędników, przyrodników i tzw. „zwykłych ludzi” na możliwości takiego korzystania i obchodzenia się ze środowiskiem przyrodniczym, które nie wiąże się z koniecznością niszczenia czy choćby szukania tzw. „kompromisu”, (który niestety zwykle jest tylko rozłożonym w czasie i przestrzeni działaniem dewastującym przyrodę). Drugim celem istnienia „Bartków” jest włączenie szerokiej „publiczności” w proces opiniowania, konsultowania, wyrażania o tym, co im się podoba a co nie, co złości a co cieszy, co akceptuje a co wyklucza ze wspólnej przestrzeni jakim jest środowisko życia człowieka i wszystkich innych organizmów. Trzeci element Nagrody to udział specjalistów, którzy swoim doświadczeniem, wiedzą a nieraz autorytetem potwierdzają, że wyróżnione działania są na najwyższym poziomie jeśli chodzi o zasady, potrzeby i sposób ich zaspokojenia.

Nagroda jest niezależna, wyłączona spod możliwości wpływu urzędników czy innych zainteresowanych grup. Obecnie Nagroda nie posiada budżetu. Członkowie Kapituły pracują non profit. Strona http://www.bartkiswietokrzyskie.pl/ obsługiwana jest non profit. Wszelkie treści, informacje, korespondencja itp. powstają non profit.

Kosztem, który musimy ponieść w tym roku jest zaprojektowanie i wykonanie statuetek oraz wydrukowanie dyplomów.

Istnienie jedynej niezależnej, eksperckiej nagrody w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska zależy od 1% podatku, który każdy może przekazać na ten właśnie cel.