Pomóż chronić przyrodę Gór Świętokrzyskich

Świętokrzyscy przyrodnicy już od dwóch lat realizują we współpracy z Lasami Państwowymi, Dyrekcją Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach projekt ochrony popielicowatych i nietoperzy.

Przyrodnicy na wyznaczonych powierzchniach leśnych rozwieszają specjalistyczne budki dla popielicowatych i schrony dla nietoperze.

Dzięki realizacji projektu zostaje zwiększona pojemność siedlisk oraz rozpoznany skład gatunkowy ssaków i wielkość ich populacji. Dotąd rozwieszono 400 budek dla popielic i 50 dla nietoperzy.

W tym roku planowane jest rozwieszenie co najmniej 300 kolejnych budek dla popielic i 100 dla nietoperzy.

Aby projekt mógł być zrealizowany, niezbędne jest zgromadzenie wkładu własnego do projektu. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy. Wszelkie istotne informacje znajdują się tu:

https://pomagam.pl/ochrona-popielic