Eurostat: niemal dwa razy więcej zielonej energii w latach 1999-2009

Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w dostawach energii w krajach UE niemal podwoił się w latach 1999-2009 – poinformował Eurostat. Jednak w 2009 r. to ropa była głównym źródłem energii w UE – z udziałem 37 proc. w ogólnej konsumpcji.
Udział energii z OZE w unijnej konsumpcji energii w 1999 r. wyniósł 5 proc., zaś w 2009 r. było to już 9 proc. To unijna średnia, wzrost różnie prezentował się w poszczególnych krajach.

Największy postęp w wykorzystaniu zielonej energii zrobiły w tym czasie: Dania (wzrost z 8,1 do 16,7 proc.), Szwecja (z 26,6 do 34,4 proc.), Niemcy (z 2,4 do 8,5 proc.), Portugalia (z 13,4 do 19 proc.), Słowacja (z 2,6 do 7,2 proc.), Austria (z 22,8 do 27,3 proc.), Łotwa (z 31,8 do 36,2 proc.) oraz Hiszpania (z 5,1 do 9,3 proc.).

Do rekordzistów nie należy Polska ze wzrostem udziału energii z OZE z 4 proc. w 1999 r. do 6,6 proc. w 2009 r. Poza UE, ale w Europie są kraje, które cofnęły się w tym względzie: głównie pretendująca do członkostwa w UE Turcja (z 15 do 9,9 proc.), Chorwacja (z 11,3 do 10,9 proc.), Szwajcaria (z 17,6 do 16,9 proc.) oraz już i tak mocno "zielona" Norwegia (z 44,4 proc. do 42,4 proc.).

W dekadzie od 1999 do 2009 roku wzrósł też udział gazu w konsumpcji energii w UE z 22 do 24 proc., energia nuklearna pozostała na zbliżonym poziomie (ok. 14 proc.). W całej UE spadło wykorzystanie paliw stałych (węgla) z 18 do 16 proc. Choć spadło wykorzystanie ropy z 39 do 37 proc., nadal zajmuje ona pierwsze miejsce w energetycznym bilansie UE.

Polska nadal przoduje w wykorzystaniu węgla, który był źródłem aż 54 proc. konsumowanej energii w 2009 r., choć to spadek w porównaniu z 1999 r. (65,1 proc.). Wzrosło natomiast w Polsce wykorzystanie w celu produkcji energii ropy i produktów ropopochodnych (z 21 do 26,3 proc.) oraz gazu (z 9,9 do 12,6 proc.).

Więcej węgla od Polski używa tylko Estonia (57,7 proc. w 2009 r.), natomiast zupełnie od ropy jest uzależniona gospodarka Malty (100 proc. energii) i Cypr (96 proc.). Najwięcej gazu do wytworzenia energii używa Holandia (43 proc. konsumpcji), zaś Francja przoduje w wykorzystaniu energii z atomu (40 proc. w 2009 r.).

Źródło: cire.pl