Wiatraki nie na terenach Natury 2000

Państwa członkowskie mogą zakazywać budowy elektrowni wiatrowych na terenach zaliczonych do sieci ekologicznej Natura 2000 – informuje "Dziennik Gazeta Prawna" w oparciu o analizę unijnych dyrektyw.

Dziennik omawia orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia, który miał określić, czy bezwzględny zakaz umieszczania w obszarach specjalnej ochrony należących do programu Natura 2000 turbin wiatrowych zamiast przeprowadzania oceny ich wpływu na środowisko jest zgodny z prawem Unii. Zgodnie z nim jest to działanie zgodne z dyrektywami Unii, o ile środki przyjmowane przez państwa członkowskie nie wykraczają poza to, co jest konieczne do realizacji uzasadnionych celów, np. ochrony środowiska.

Trybunał sprecyzował również, że w przypadku gdy istnieje możliwość wyboru spośród większej liczby rozwiązań, należy stosować te najmniej dotkliwe – podsumował orzeczenie dziennik.

"DGP" przypomniał także inne unijne przepisy, które wprowadzają pewne ograniczenia w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Gazeta przypomina, że tzw. dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG) określa, że państwa członkowskie muszą ustanowić normy, które zakażą niepokojenia zwierząt na obszarach ich ochrony. Obowiązuje też Dyrektywa Rady 79/4009/ /WE nazywana ptasią która określa, że państwa członkowskie muszą przeciwdziałać wszelkim zakłóceniom wpływającym na ptactwo, także poza obszarami ochrony.

Źródło: Gazeta Prawna
Fot.sxc.hu