Gdzie najlepsze miejsca na wiatraki w Europie?

Opłacalność energetyki wiatrowej zależy przede wszystkim od warunków wietrzności. Gdzie na Starym Kontynencie znajdują się najlepsze miejsca do budowy farm wiatrowych?

W dziale grafik Gramwzielone.pl zamieściliśmy mapkę pokazującą warunki wietorzności w Europie Zachodniej. Jak z niej wynika, najlepsze warunki do rozwoju lądowej energetyki wiatrowej panują w północnej części kontynentu, gdzie przeciętna prędkość wiatru kształtuje się na poziomie 6-8 m/s. Tymczasem większość dużych elektrowni wiatrowych pracuje najefektywniej przy prędkości ok. 10-15 m/s.

Mapka

Badania przeprowadzone przez RWE, których owocem jest zamieszczona mapka, zostały jednak przeprowadzone na wysokości 50 metrów, gdy tymczasem większość dużych elektrowni wiatrowych operuje na wysokościach sięgających 100 metrów, gdzie prędkość wiatru jest większa.

Źródło: gramwzielone.pl