Forum Energetyki Wiatrowej – konsultacje ustawy o OZE

Zróbmy razem dobrą Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii” – pod takich hasłem branża OZE szykuje się do konsultacji społecznych najważniejszego dla przyszłości zielonej energii aktu prawnego. Ustawie o OZE ma być poświęcone między innymi najbliższe (3 listopada) Forum Energetyki Wiatrowej.


Zaplanowane na 3 listopada w Warszawie Forum Energetyki Wiatrowej będą kluczowym – jeśli nie najważniejszym – elementem wymaganych procedurą legislacyjną konsultacji społecznych.
Ustawa powstaje już wiele miesięcy i budzi wiele emocji w środowisku. Nie wiadomo, czy czas na uzgodnienia merytoryczne będzie wystarczający, więc dlatego zarząd Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zdecydował o zmianie tematyki forum – z dyskusji na temat prawa energetycznego na konsultacje ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Forum to od 12 lat największe w kraju spotkanie branży związanej z energetyką wiatrową, od początku funkcjonowania stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami rynku energetyki wiatrowej a przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Forum i wnioski ze spotkania są ważnym elementem konsultacji społecznych i merytorycznych dotyczących najważniejszych aktów prawnych regulujących rozwój i funkcjonowanie OZE.
Rejestracja na Forum i program spotkania na stronie www.few2011.psew.pl

forum

 

Źródło: energiawiatru.eu