Greenpeace odkrywa miejsca destrukcyjnej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Patrole Greenpeace, które od 15 lutego 2011 monitorują Puszczę Białowieską stworzyły pierwszą mapę zweryfikowanych w terenie, cennych przyrodniczo miejsc, w których nie powinna być prowadzona wycinka drzew.

Polska — Patrole Greenpeace, które od wtorku monitorują Puszczę Białowieską stworzyły pierwszą mapę zweryfikowanych w terenie, cennych przyrodniczo miejsc, w których nie powinna być prowadzona wycinka drzew. Jest ich w tej chwili jedenaście. Niestety, na czterech z nich wycinka już się odbyła. Pozostałe można jeszcze ocalić decyzją Ministra Środowiska. Greenpeace zapowiada, że jeżeli pojawią się tam piły, to stanie bezpośrednio w obronie lasu.

We wtorek, 15.02.2011, Ministerstwo Środowiska wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że jeśli ekolodzy dostarczą dowody na łamanie zakazu wycinki w najcenniejszych częściach Puszczy to takie naruszenia będą w trybie pilnym korygowane.

Mapa konfliktów – kliknij by zobaczyć w całości [pdf]

4 miejsce konfliktu. Drzewostan z 20% udziałem dębów w wieku 121 lat. Wycięcie w tym miejscu jakichkolwiek drzew zniszczy ciągłość pokoleniową tego naturalnego fragmentu lasu. Na zawsze zginie także jego puszczański charakter.

1 miejsce konfliktu. Cenny przyrodniczo las wilgotny pochodzenia naturalnego. Dorodne jesiony i olsy w wieku 111 lat mające 20% udział w drzewostanie. Możemy je jeszcze ochronić.

„Oczekujemy, że wobec tak oczywistych pogwałceń swoich deklaracji, Minister Kraszewski zareaguje natychmiast i nie będzie więcej rzucać słów na wiatr. Puszcza nie może czekać aż, podlegli Ministrowi Środowiska pracownicy, zaczną wypełniać jego polecenia. Dlatego kontynuujemy patrole i jesteśmy gotowi działać jeśli natrafimy na prace przy wyrębie tych części Puszczy, które naukowcy zidentyfikowali jako najcenniejsze”, powiedział Robert Cyglicki, dyrektor polskiego Greenpeace.

To właśnie dzięki cennym przyrodniczo, nie przekształconym przez człowieka fragmentom lasu, Puszcza Białowieska odradza się w ramach naturalnych procesów biologicznych. Znaczna ich część jest ostoją i bazą pokarmową dla rzadkich gatunków zwierząt. To właśnie te miejsca, stanowią o unikalnym charakterze Puszczy. Bez nich stanie się ona zwykłym lasem gospodarczym.  

Rozmawiając z lokalną ludnością w Puszczy Białowieskiej, Greenpeace dowiedział się także, że wbrew zapowiedziom Ministra Środowiska, który obiecał, że drewno z Puszczy będzie przeznaczone na lokalne potrzeby, miejscowa ludność ma problem z zaopatrzeniem w drewno opałowe. Jest go mało, a to dostępne jest w większości klasyfikowane jako tzw. drewno papierowe. Jest ono droższe, dlatego trafia na rynek ogólnopolski i nie służy lokalnym potrzebom.

„Liczymy na to, że lokalni mieszkańcy zrozumieją, że działamy także w ich interesie. Jeśli Minister dotrzyma słowa, drewno, którego używają będzie po prostu tańsze”, dodaje Cyglicki

Źródło: http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/wycinka-drzew-w-puszczy-bialowieskiej