Inicjatywa Obywatelska „GMO to NIE TO!” ZAPRASZA

Przeciwników żywności i zasiewów genetycznie modyfikowanych w Polsce jest zdecydowanie więcej niż zwolenników. Pokażmy się! W Europie w 9 krajach zakazano upraw genetycznie modyfikowanych, i TYLKO MASOWE protesty skłoniły rządy do posłuchania obywateli!!! W Bułgarii na ulice wyszły matki z dziećmi. We Francji gorące protesty rolników i konsumentów połączone były z niszczeniem upraw GMO…
My też MUSIMY działać RAZEM.


W sobotę, 13.08. 2011 o 11.00 spotykamy się pod Pałacem Prezydenckim, Krakowskie Przedmieście, pod Krzyżem. Zrobimy niekonwencjonalny protest-happening pod Pałacem, pod hasłem "Brak konsultacji = olewanie demokracji".
Uważamy, że tak ważna sprawa, jak otwarcie Polski na uprawy GM MUSI zostać skonsultowana ze społeczeństwem. Ustawa o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion, została już przegłosowana przez Sejm i Senat a teraz jest u Prezydenta.

Media milczą, ustawodawcy mają nas w nosie, tak nie może być!

OBOWIĄZEK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH GMO NAKŁADAJĄ NA POLSKĘ PROTOKÓŁ KARTAGEŃSKI O BEZPIECZEŃSTWIE BIOLOGICZNYM, RATYFIKOWANY PRZEZ POLSKĘ 2003 ROKU (WSZEDŁ W ŻYCIE 2004) I KONWENCJA Z AARHUS RATYFIKOWANA 30.10.2001 ROKU.

Proszę, nie mówcie, że to długi weekend. Wiemy. Prezydent też wie, a do 21 sierpnia musi zdecydować… może to zrobić w każdej chwili.
Przynieśmy swoje hasła, kartonowe pudełko potrafi stać się świetnym transparentem 🙂
Powiedzmy jasno, czemu  "GMO to NIE TO!"

Nie ma czasu do stracenia!
Nie chcesz zasiewów GM w Polsce? Nie chcesz żywności GM?
Dołącz do nas!!!"

Inicjatywa Obywatelska "GMO to NIE TO!"
 


ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
Przeczytaj – "Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
problemów", autor: Julian Rose www.renesans21.pl