Konferencja w Rogowie

Przesyłamy w załączeniu program VII Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 30-31 marca 2011 r., pod hasłem:ZARZĄDZANIE EKOSYSTEMAMI LEŚNYMI A ZACHOWANIE POPULACJI PTAKÓW LEŚNYCH.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału upływa 20 marca.Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Program konferencji, wraz z abstraktami wystąpień znajduje się też na stronie http://cepl.sggw.waw.pl/konferencja/amop/program.htm.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniach 19-21 września 2011 roku, w Jodłowym Dworze (Szklana Huta) położonym u stóp Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich odbędzie się Drugie Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych". Więcej informacji na cepl.sggw.pl.

 

Z poważaniem
Sekretariat Konferencji

—————————————————————————-

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
tel./fax 0 46 874 83 74
http://cepl.sggw.pl
e-mail: cepl@wl.sggw.pl

Źródło: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej